top of page

PREDREGISTRÁCIA do budúcich ambulancií

MOJAPOLIKLINIKA


Vážení pacienti,

plánujeme pre Vás otvoriť nové ambulancie. 

Gynekologická ambulancia

Gynekologickú ambulanciu pre Vás otvoríme, keď počet predregistrovaných pacientov dosiahne počet 1200. 

Aktuálny počet predregistrácií

Iná ambulancia

Urologická ambulancia

Urologickú ambulanciu pre Vás otvoríme, keď počet predregistrovaných pacientov dosiahne počet 600. 

Aktuálny počet predregistrácií

Ušno-nosovo-krčná ambulancia

ORL ambulanciu pre Vás otvoríme, keď počet predregistrovaných pacientov dosiahne počet 1000. 

Aktuálny počet predregistrácií

Ambulancia liečebnej rehabilitácie

Rehabilitačnú ambulanciu pre Vás otvoríme, keď počet predregistrovaných pacientov dosiahne počet 500. 

Aktuálny počet predregistrácií

Alergologicko-imunologická ambulancia

Alergologicko-imunologickú ambulanciu pre Vás otvoríme, keď počet predregistrovaných pacientov dosiahne počet 1000. 

Aktuálny počet predregistrácií

Kardiologická ambulancia

Kardiologickú ambulanciu pre Vás otvoríme, keď počet predregistrovaných pacientov dosiahne počet 1000. 

Aktuálny počet predregistrácií

Interná ambulancia

Internú ambulanciu pre Vás otvoríme, keď počet predregistrovaných pacientov dosiahne počet 1000. 

Aktuálny počet predregistrácií

Chirurgická ambulancia

Chirurgickú ambulanciu pre Vás otvoríme, keď počet predregistrovaných pacientov dosiahne počet 700. 

Aktuálny počet predregistrácií

RTG ambulancia

RTG ambulanciu pre Vás otvoríme, keď počet predregistrovaných pacientov dosiahne počet 1000. 

Aktuálny počet predregistrácií

bottom of page