top of page

PRENÁJOM
AMBULANCIE

Asistujeme lekárom aj pri vzniku nových PZS (ambulancií)
Výhody našich priestorov
 • najmodernejšie ambulantné priestory schválené RÚVZ 

 • optický internet

 • služby recepcie a IT asistencie

 • vyhradené parkovisko pre personál

 • všetky priestory klimatizované

 • moderné čakárne na úrovni 21. storočia

Bonusy pre nájomcov
 • zabezpečenie sťahovania

 • vybavenie povinností s VÚC, RÚVZ a poisťovňami

 • príspevok na vybavenie ambulancie

 • nájomné prázdniny

 • dotácia na nájomné 

 • úzka spolupráca s lekárňou

 • príjmy z marketingu

 • možnosť budúceho odpredaja ambulancie

Kontaktujte nás

bottom of page