top of page
Stethoscope on the Cardiogram

Bc. Alexandra Martinčeková

side-view-pregnant-woman-home-exercising-mat.jpg

Bc. Alexandra Martinčeková

Pôrodná asistentka
NATIVITAS - Centrum podpory ženského zdravia

                        a rodiny

Pracujeme podľa objednávok

- Predpôrodná príprava 

- Popôrodná obnova

- Rebozo

- Tehotenské cvičenie

- Cvičenie po pôrode

- Poradenstvo

Mail:         nativitascentrum@gmail.com

Telefón:   +421 919 294 249

Web:         https://nativitas.sk/

bottom of page