AMBULANCIE

Všeobecná ambulancia
pre dospelých

MojaPoliklinika

Neurologická ambulancia

MojaPoliklinika

Urológia

MojaPoliklinika

Už čoskoro
MUDr. Katarína Stašková

Reumatológia

MUDr. Natália Čamborová

Endokrinologická ambulancia

MUDr. Alica Kollárová

Očná ambulancia

MUDr. Iveta Frkáňová

Úšno-nosovo-krčná ambulancia

MUDr. Iveta Katuščáková

Oftalmologická ambulancia

MUDr. Tatiana Madleňáková

Detská psychiatrická ambulancia

MUDr. Andrej Turan

Psychiatrická ambulancia

Všeobecná ambulancia 
pre deti a dorast

Nová ambulancia v najbližšom období

Už čoskoro
Gynekológia

Nová ambulancia v najbližšom období

Už čoskoro
Alergológia Imunológia

Nová ambulancia v najbližšom období

Už čoskoro
Ambulancia na prenájom

Pre všeobecných aj špecialistov